Теплодарський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Сонечко» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області

 

Звіт керівника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт керівника

дошкільного навчального закладу

№2 «Сонечко»

перед батьками, колективом та громадськістю з питань

статутної діяльності  закладу

у 2016 – 2017 навчальному році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 червня 2017 року                                                   ДНЗ № 2 «Сонечко» 

 

Дошкільний навчальний заклад №2 «Сонечко» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 – х до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України. Розташований за адресою: м. Теплодар, вул.. Генерала Плієва,2, розпочав функціонування у 2010 році.

Режим роботи установи – 10,5 годин; 7 груп працює  з 7.30 до 18.00.  

         Станом на 31 травня у нас в садочку перебуває – 161 дитина.

В середньому протягом 9 місяців цього навчального року в дитсадку перебувало 160 дітей. Дітей ясельних груп на сьогоднішній день – 42 (при нормі 40), садових – 119 (при нормі 100).

   На   2016 – 2017   навчальний   рік   дошкільний   навчальний   заклад укомплектовано таким чином:

  Групи ясельного віку              (2-3 рік життя):             2 групи;

  Групи молодшого дошкільного віку  (4 р.ж.):             2 групи;

  Групи середнього дошкільного віку  (5 р.ж.):             2 групи;

  Групи старшого дошкільного віку     (6 р.ж.):             1 група

 

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна та музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище  усіх приміщень відповідає  санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі  вас, шановні батьки, та вихователі груп.

 

В ДНЗ №2 працює 44 співробітники, 15 з них педагогічні працівники, 26 осіб - обслуговуючий та технічний персонал .

Усього педагогічних працівників

15

З них:

 

·        Вихователів-методистів

1 ( 1,0 ст.)

·        Вихователів

12 ( 12,25 ст. ( 1 – декретна відпустка )

·        практичних психологів

1 ( 0,75 ст.)

·        музичних керівників

0 ( 1,75 ст.)

·        Інструкторів з фізичного виховання

1 ( 0,75 ст.)

Усього обслуговуючого персоналу

27

Медичних працівників

2

Усього працівників

44

З них працює за сумісництвом

3

 Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 12 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дитячому садку відсутня плинність педагогічних кадрів.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при Одеському інституті удосконалення.

Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135 «Про внесення Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 року за N 1417/23949.

В дошкільному навчальному закладі в наявності накази організаційного змісту щодо проведення атестації педагогічних працівників:

«Про проведення атестації педагогічних працівників в навчальному році»,

«Про створення атестаційної комісії»,

«Про підсумки атестації педагогічних працівників».

На кожен навчальний рік були розроблені:

- план роботи атестаційної комісії,

- графік засідань атестаційної комісії,

- на інформаційний стенд «Увага, атестація!» розміщується відповідна інформація щодо питання;

- індивідуальні плани педагогів.

Робота з атестації педагогічних працівників ведеться згідно плану та графіку. Педагоги, які атестуються, розробляють власні індивідуальні плани, узагальнюють досвід роботи, проводять консультації, відкриті заходи тощо.

До роботи в атестаційній комісії закладу залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані працівники дошкільного закладу.

У 2016 – 2017 навчальному році атестацію пройшли три педагоги: Іванова В.А., Науменко Г.В., Юрчук К.М..

На місці, методкабінетом дитсадка проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі міського методичного кабінету, робота з самоосвіти.

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з управлінням освіти планом.  

Освітній процес у ДНЗ здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, зорієнтованими на активізацію творчого потенціалу дитини, які сприяли створенню умов для забезпечення права дитини на здобуття якісної дошкільної освіти, задоволення її життєвих потреб і реалізацій замовлення родини, суспільства, держави на всебічний розвиток особистості в дошкільному віці, здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку .

Методична робота педколективу в 2016/2017 році була підпорядкована таким завданням:

1.           Виховання у дітей патріотизму як моральної якості, що має інтегрований зміст.  Національно - патріотичне виховання дошкільників засобами народознавства.

2.            Продовжити формувати здоров’язберігаючу компетентність  дітей шляхом активізації рухового режиму та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя.

3.            Використання інтерактивних технологій для підвищення професійної компетентності педагогів.

4.            Модернізація підходів у роботі з родинами та розвиток партнерських відносин між закладом і сім'єю.

 

Дошкільний заклад забезпечений педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище, багато дидактичних посібників, ігор для пізнавального, художньо-естетичного, соціально-морального, мовленнєвого розвитку; вчитель-логопед, практичний психолог працюють з дітьми у спеціально обладнаному кабінеті.

 

Підвищення професійного рівня педагогів:

Підвищенню професійного рівня та педагогічної майстерності вихователів груп сприяло відвідування міських методичних об’єднань для вихователів, основна мета яких - надання реальної, діючої допомоги. Педагогічний колектив розглядає методичні об'єднання як спеціальний комплекс практичних заходів, що базуються на досягненнях науки й передового педагогічного досвіду й спрямований на всебічне підвищення компетентності й професійної майстерності кожного педагога, розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогів, підвищення якості й ефективності освітнього процесу.

Використання методичних об'єднань дозволяє уникнути заорганізованості, одноманітності форм і методів роботи, де педагоги стають пасивними слухачами.

Відвідування методичних заходів сприяло творчому розвитку вихователів, підвищенню їх професійного рівня.

Засідання методичного об’єднання допомогли вихователям вести цілеспрямовану та систематичну роботу з дітьми протягом навчального року. Результатом участі у МО стало підвищення рівня проведення занять. Відвідуючи засідання методичного об'єднання, педагоги мали змогу поглиблювати знання з певного напряму організації педагогічного процесу, апробувати запропоновані методи та прийоми в роботі з дітьми, обмінятися досвідом, отримати додаткову консультацію.

Згідно з річним планом було проведено 4 засідання МО. На першому засіданні були розглянуті питання по темі "Впровадження нових Державних стандартів освіти у навчально-виховний процес":

- Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» лист МОН України від  16.06.2016р. № 1/9-315

- «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432

- «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» Наказ МОН України  від 20.04.2015р. N 446, зареєстровано в Міністерстві   юстиції  України 13 травня 2015 року за 3520\26965.

- Було затверджено план роботи ММО на 2016/2017  навчальний рік.

На другому засіданні МО за темою«Формування почуття національної самосвідомості та любові до рідної землі у дітей дошкільного віку»

Відбувся перегляд  відкритого заняття в середній групі № 6 "Моя Україна" (Вихователь Іванова В.А.). вихователями підготовлені доповіді:

- «Формування національної та громадянської свідомості особистості» (Вихователь-методист Гудим О.П.)

- "Дотримання морально-етичних норм суспільства" (Практичний психолог Пирогова О.В.)

- Використання українознавства та етнопедагогіки у національному вихованні дошкільників.(Вихователь Юрчук К.М.)

- Робота з батьками з питань патріотичного виховання дітей (Вихователь Стадніченко О.А.)

 Патріотизм як основа сучасного виховання дітей включає в себе формування національної свідомості та самосвідомості, тобто виховання любові до рідної землі, до свого народу, формування почуття гідності й гордості за свою Батьківщину. З цією метою було створене відповідне розвивальне середовище груп, а саме  :

- Оформлено в дошкільному закладі український куточок національної та народної символіки, де розміщено Герб та прапор України, українські рушники, сорочки – вишиванки, посуд та іграшки.

- Оформлено добірку віршів про Україну, Київ, Батьківщину, рідну природу.

- Зібрано бібліотечку (прислів’я, колисанки, народні ігри)

-  Підібрана фонотека українських  пісень 

-  Підібрані ілюстрації, плакати, карта України.

На засідання № 3 тема. «Художня література як засіб розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей» проведено:

- Роль читання у житті дітей (Вихователь-методист Гудим О.П.)

- Методичний діалог: "Роль малих фольклорних форм для розвитку зв’язного мовлення дітей": роль прислів’їв та приказок у розвитку мовлення дошкільників; використання проблемних ситуацій для мовлення дітей; методи та прийоми залучення дітей до перлин народної мудрості. (вихователь Іванова В.А.)

- Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей: лексичні та мовленнєві вправи; мовленнєві логічні задачі; вправи з розвитку мовлення (вихователь Іванова Н.М.)

На засіданні № 4 тема «Використання інноваційних технологій у роботі з дітьми старшого дошкільного віку та їх роль у якісній підготовці дітей до школи» були проведені колективні перегляди відкритого заняття в старшій групі № 3 "Готовність дошкільника до шкільного навчання" (напрям – художньо-мовленнєва діяльність та логіко-математичний розвиток) (вихователі Науменко Г.В., Одарич А.М.). Вихователями представлені нестандартні, цікаві рішення щодо розвитку мовленнєвої компетентності та творчих здібностей дітей в умовах підвищення якості дошкільної освіти.

На теоретичній частині представлені доповіді "Актуальність проблеми використання інноваційних технологій у роботі з дітьми старшого дошкільного віку та їх ролі у якісній підготовці дітей до школи" (вихователь-методист Гудим О.П.) та "Використання мультимедійних технологій у логіко -  математичному розвитку дошкільників" (вихователь Прутян К.А.)

Проведення колективних переглядів вихователями стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, а також сприяло збільшенню самооцінки та формуванню професійної мобільності педпрацівників в умовах упровадження Державного стандарту дошкільної освіти та реалізації Національної стратегії розвитку освіти .

Всі ці заходи сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи, і

внаслідок цього підвищилась якість навчально-виховної роботи з дітьми.

 

·        «Етнопедагогіка у сучасному дитсадку: формальність чи реальність?»;

·        «Пробудити дослідника в дитині»;

·        «Любов до книги плекаємо змалку»;

·        «Вчимо вірш з радістю»;

·        «Шевченкове слово було і є таким же свіжим...»;

·        «Здоров’язбережувальні технології в дошкільному закладі»;

·        «Креативність розвиває рухова діяльність»;

·        «Безпека дитини в довкіллі»;

·        «Співробітництво, партнерство, довіра».

 

Консультації для батьків:

 

Окремою ланкою методичної роботи є організація взаємодії з родинами вихованців. Педагоги закладу, методист, практичний психолог постійно планували та проводили консультації для батьків, надавали інформаційний матеріал на актуальні теми, запрошували батьків до закладу на спільні заходи: «День знань» «Свято осені», новорічні свята, свято до 8 Березня тощо. На базі закладу згідно з планом практичний психолог, старша медична сестра постійно надають консультації для батьків або осіб, які їх замінюють.

Спільна та чітка робота із загальними, груповими батьківськими комітетами дала можливість зробити косметичні ремонти у всіх вікових групах.

Ми прагнемо, щоб атмосфера , яка створена в групах і садочку, остаточно переконувала батьків, що їхніх дітей люблять, на них чекають і хочуть навчати.

Особлива увага приділяється взаємодії ДНЗ та сім’ї з розвитку та укріплення здоров’я дітей. Традиційно проводиться анкетування батьків на різні теми.

Більшість батьків вихованців (90 %) відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів, які працюють із дітьми, і їх ставлення до дітей; 89 % членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, умови, створені для розвитку, навчання й виховання дітей , оцінюють позитивно; високий рівень задоволення роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 88 % опитаних батьків, середній рівень — 12 %.

 

Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров’я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дитячому садку якісно та успішно працюють з дітьми.

 Фізкультурно - оздоровча робота

Збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в   них свідомого   ставлення до власного   здоров’я   було   одним      з основних завдань роботи дошкільного навчального закладу.

З метою контролю за станом роботи з формування у дітей елементів здоров`язберігаючої компетентності протягом року адміністрація ДНЗ здійснювала контроль з таких питань: дотримання режиму дня з урахуванням вимог програми, організація харчування дітей, виконання рухового режиму протягом дня, організація та проведення загартовуючих процедур, організація     та проведення прогулянок, своєчасність відвідування ранкової гімнастики тощо. Як свідчать результати перевірок потребує зміцнення матеріальна  база в групах; аналіз та спостереження показали,   що вихователі не завжди дотримуються правильної організації прогулянок (діяльність дітей одноманітна, недостатньо проводяться види праці, творчі ігри).

Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить планомірну роботу щодо ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання  та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків, який включає: листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги. В кожній віковій групі обговорювалися питання зміцнення здоров`я дітей.

Систематично проводяться заняття з фізкультури, фізхвилинки, фізпаузи, загартовуючі заходи.

Постійна співпраця інструктора з фізкультури Рябовій Т.М. з сім’ями вихованців, проведення Днів відкритих дверей для батьків закладу, відкритих показів занять з дітьми, відвідування батьківських зборів, індивідуальна робота педагогів багатьох груп з батьками принесла позитивну.

Але зафіксовано і певні недоліки:

- фізкультурно зала потребує поповнення фізкультурним обладнанням.

Питання фізкультурно-оздоровчої роботи залишається актуальним                і потребує подальшого розвитку.

 

         На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 7, 18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Результати цьогорічного обліку показали повне охоплення дітей п'ятирічного віку дошкільними закладами. Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася розвитку зв’язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. У дитсадку працюють професіонали, а відвідують дитсадок чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитсадок протягом навчального року.

 

Діагностика фізичної підготовленості дітей дошкільного віку

                                  ДНЗ №2 «Сонечко»

       Здоров‘я дітей – це основне джерело щастя батьків і педагогів. Серед багатьох факторів, які впливають на стан здоров’я і працездатність дитини дошкільного віку є рухова діяльність.   Фізичний розвиток  дошкільників є одним з найважливіших показників здоров’я дитячого населення, яке визначається не лише біологічними чинниками, але й змістом фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі.

        Для правильної організації фізичного виховання дітей в умовах дошкільного навчального закладу необхідно спиратись на вивчення особливостей їх рухової активності.

        Комплексна оцінка фізичного розвитку дітей дошкільного віку здійснюється на діагностичному етапі і передбачає роботу для зіставлення показників фізичного розвитку з державними стандартами на початку та при кінці навчального року. У кінці року підбиваються підсумки в кожній віковій групі, виставляється середній бал для кожної дитини індивідуально і виставляється середній бал по всій групі.

        Така форма роботи дає досить повне уявлення про те, наскільки якість виконання основних рухів відповідає нормі у кожній конкретної дитини і групи загалом. Така робота дозволяє інструкторові з фізкультури з вихователем відстежувати результативність роботи та вносити корективи в перспективне планування.

        Перш ніж приступити до здійснення діагностики фізичного виховання педагогічним працівникам ДНЗ необхідно мати уявлення про динаміку фізичного розвитку, розвитку фізичних якостей та фізичної підготовленості, якості розвитку рухових навичок, захворюваності дітей дошкільного віку.

        Діагностика допомагає виявити реальний рівень розвитку дитини і ступінь відповідності віковим нормативним вимогам, а також визначити недоліки або відхилення фізичного розвитку.

        Для правильної організації фізичного виховання дітей в умовах ДНЗ необхідно спиратись на вивчення особливостей розвитку їх рухової підготовленості.

         Рівень фізичної підготовленості дітей оцінюється якістю виконання основних рухів: швидкісним бігом, метанням та стрибками у довжину з місця. Оцінювати рухову підготовленість можна за такими тестами:

-         біг на швидкість (10,20,30м);

-         стрибки у довжину з місця;

-         метання торбинки з піском з-за голови на дальність.

 

          Висновок за підсумками діагностики фізичної підготовленості може бути таким: у загальній системі освітньої роботи фізичне виховання дітей дошкільного віку посідає особливе місце. Саме в дошкільному дитинстві в результаті цілеспрямованого педагогічного впливу зміцнюється здоров’я дитини, відбувається тренування фізіологічних функцій організму, інтенсивно розвиваються рухові навички і фізичні якості необхідні для всебічного гармонійного розвитку особистості.

         За результатами розрахунків простежується тенденція росту розвитку фізичних якостей дітей. Проте на тлі загальної позитивної діагностичної картини фізичного розвитку виділяються діти, які мають низький рівень фізичної підготовленості, тому інструктору з фізкультури та вихователям слід проводити ігри, під час яких діти матимуть змогу виконувати однакові рухи з установкою на їх якісне виконання.

          Для дітей з високим та середнім рівнем фізичної підготовленості найбільш ефективним стануть ігри з елементами змагання.

         Вихователям рекомендується для формування в дітей здатності виділяти і запам’ятовувати складні елементи рухів необхідно безпосередньо

Звертатися до них, загострюючи увагу на способі виконання рухів, а нерішучих і невпевнених дітей заохочувати і надавати допомогу .

        Інструктору з фізкультури для роботи з дошкільниками з низькими показниками фізичної підготовленості підібрати комплекс ігор та доступних завдань, що сприятимуть їх загальному фізичному розвитку відповідно до вимог програми.

        Таким чином, вся робота закладу спрямована на досягнення позитивних результатів у фізичному вихованні, збереження та зміцнення здоров’я дітей.                    

        Отже, дошкільний навчальний заклад – це ланцюжок системи безперервної освіти за змістом здорового способу життя, навчання якого має бути системним і сприяти гармонійному розвитку підростаючого покоління.      

Результативність роботи з дітьми

 

Протягом навчального року ДНЗ працював за програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»  (дошкільні групи) та «Впевнений старт» (старші групи).

Навчальний план складений на основі програм, що забезпечують всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

Плануючи і проводячи роботу з дошкільниками, кожен вид діяльності спрямований на виконання освітніх завдань: розвиваючих, виховних, навчальних. Розвиваючі завдання направлені на утворення прогресивних змін в прагненні дитини задовольнити основні потреби, дати можливість реалізувати свої здібності (створення таких умов, щоб дитина спокійно шукала спосіб виконання того чи іншого завдання), вчити відстоювати свої права, здійснювати вибори, приймати власні рішення і відповідати за їх наслідки. Ці завдання інколи важко вдаються дошкільникам, але педагоги намагаються створити такі умови, щоб активізувати дітей. Усі навчальні завдання спрямовані на розвиток у дошкільників пізнавальної активності, формування вміння виділити проблему, аналізувати її, встановлювати зв'язок причин і наслідків, приймати конструктивне рішення, переносити набуті знання у нові умови, сприяти розвиткові здібностей, знань, умінь, навичок.

У ДНЗ створені умови для усіх видів діяльності дітей дошкільного віку. Як відомо, ігрова діяльність є провідною, що засвідчує кілька важливих моментів: діти віддають перевагу рольовій грі перед іншими видами діяльності; саме в грі визріває готовність малюка до розгортання інших видів діяльності (спілкування, праці, навчання), закладається і розвиваються всі основні вікові новоутворення особистості.

У кожній групі дошкільного закладу є навчальні осередки, до складу яких входять ігрові зони:

1.​ шафи для іграшок – сенсорних, образних, музичних, іграшок-тварин;

2.​ килим для будівельно-конструктивних ігор;

3.​ куточки самостійної художньої творчості, які виконують подвійне навантаження: інтегрують усі види самостійної художньо-естетичної діяльності, а також стимулюють і забезпечують творчі ігри дитини, ігри драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці і художньої творчої діяльності;

4.​ столики для настільно-друкованих ігор;

5.​ атрибути до сюжетно-рольових ігор;

6.​ створені національні кутки з відповідними атрибутами;

7.​ куток народознавства.

Окрім творчих ігор, чільне місце в освітньо-виховній роботі з дітьми займають дидактичні ігри. Дидактичні ігри зберігаються в шафах і використовуються як на заняттях, так і в повсякденному житті (проводяться за основними моментами першої і другої половини дня або за видами діяльності).

Чільне місце в роботі закладу займають конструктивно-будівельні ігри, спеціальні заняття з конструювання та робота в повсякденному житті: опора на принципи взаємозв’язку інтелектуальної та практичної діяльності. Проводяться також народні ігри: народні рухливі ігри, календарно-обрядові, які використовуються залежно від пори року, дитячий ігровий фольклор.

У ДНЗ створені відповідні умови для формування в дошкільнят уявлення про навколишній світ. Навчальний процес забезпечено методичною та художньою літературою, наочними посібниками, дидактичними іграми, створені зелені куточки в кожній групі.

Навчально-виховна робота здійснюється вихователями згідно перспективно-календарних планів, які включають спостереження за об’єктами живої та неживої природи, рослинами, тваринами, працею дорослих у природі; організовані заняття; експериментально-пошукову діяльність (досліди, читання художньої літератури природничого змісту, дидактичні ігри, праця в куточку природи, колективна праця в природі). Проводиться вся робота у різноманітних організаційних формах: комплексні заняття, екскурсії, прогулянки, робота в куточку природи, робота на ділянках, хвилинки милування природою, спостереження різних об’єктів у приміщенні та на вулиці.

Повсякденна робота з ознайомленням з навколишнім середовищем проводиться таким чином: вранці – дидактичні ігри, розгляд ілюстрацій, трудова діяльність (робота чергових в кутках природи, індивідуальні доручення, колективні та індивідуальні спостереження). З перелічених видів діяльності щодня планується не більше одного двох. На першій прогулянці обов’язково проводиться спостереження з усією групою. Один раз на тиждень організовується трудова діяльність; дидактичні ігри проводяться за потребою (ігри з природнім матеріалом – під час художньої праці та самостійної творчої діяльності). у другій половині дня проводяться спостереження за тими явищами в природі, яких не можна спостерігати в першій половині дня (вечір, захід сонця та інші). У цей час багато уваги приділяється індивідуальній роботі з дітьми.

Вихователі більше уваги стали приділяти плануванню та проведенню комплексних, інтегрованих та комбінованих занять. У дітей раннього віку не тільки сформовані, але й підвищились основні навички та вміння, розвиваються пізнавальні здібності.Про це свідчать данні експертизи рівня знань дітей за освітніми лініями розвитку.

Педагоги під час освітнього процесу створюють відповідні умови, а саме:

- надають дітям максимум свободи

- спонукають дітей розмірковувати, пояснювати свої дії

- якщо дитина зіткнулася з труднощами, знаходять разом з нею спосіб виконання завдання

Робота щодо розвитку логіко - математичних умов і здібностей у дошкільника ведеться систематично, послідовно (від простого до складного). Активізація уваги дітей проходить за допомогою запитання «Доведи свою думку», «А як ти думаєш?». Порівняно з попереднім роком у дітей підвищився рівень засвоєння  програмового матеріалу з математики. Діти уміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого. Це є гарним показником роботи колективу закладу.

Під час заняття з розвитку мови, вихователі спрямовують роботу на щоденне поповнення, активізацію лексичного запасу дітей з різних ліній розвитку. Діти знають багато казок, називають їх, вірно намагаються будувати речення, складають короткі розповіді. На занятті проводяться вправи для язичка, що сприяє кращому вимовлянню звуків української мови. В роботі педагоги використовували більш інтегровані комплексні та міні – заняття, що сприяло позитивному результату. Свої напрацювання педагоги презентують на засіданнях педагогічних рад, педагогічних годинах, засіданнях семінарів-практикумів.

Вихователі Науменко Г.В. та Одарич А.М. старша група № 4 проводить заняття з навчання грамоти. Приділяється особлива увага підготовці руки дитини до письма, здійснюючи її в ігровій, театралізованій, образотворчій діяльності, звуковому аналізу слів, як основному. Діти групи № 4 вільно робили звуковий аналіз одно – двох складових слів, називали голосні, приголосні, вміють правильно побудувати речення. Дошкільники опанували основні математичні поняття, вміють лічити, вживають слова-числівники групують предмети за формою, величиною, кількістю.

Діти на достатньому рівні володіють поняттями, вміють застосовувати свої знання для вирішення завдань різної складності.

Матеріали діагностики рівнів досягнень дітей шостого року життя відповідно до вимог програми показують, що загалом розвиток дітей в старших групах знаходиться на достатньому рівні.

Порівнюючи результати експертизи рівнів досягнень дітей шостого року життя за перше та друге півріччя можна побачити, що спостерігається ріст засвоєння програмового матеріалу за усіма освітніми лініями. Це завдяки тому, що вихователями на заняттях використовувалось проведення розвиваючих та логічних ігор, у повсякденному житті у дітей сформовані навички синтезу, аналізу, порівняння, класифікації. Дошкільники вміють вирішувати, самостійно складати задачі, приклади, вільно орієнтуватися в просторі.

3 27 березня по 28 квітня 2017року було проведено психолого-педагогічне обстеження готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку. Метою моніторингу було визначення рівня розвитку основних компонентів шкільної готовності і виявлення рівня психологічної готовності майбутніх першокласників до шкільного навчання. Обстеження проводилося за матеріалами експрес діагностики в ДНЗ завдання якої дали можливість виявити рівні готовності до навчання в школі: високий, середній та низький.

Проведене діагностичне обстеження 27 (100%) дітей старшого дошкільного віку показало наступні результати: 10 (37%) дітей показали високий рівень готовності до навчання у школі, вони швидко орієнтуються у поставлених завданнях, інколи допускаються помилок, які самі ж виправляють; 16 (59,3%) дітей мають середній рівень готовності, тобто допускають помилки, які самостійно не можуть виправити; 1 (3,7%) дитина виявився неготовими до навчання у школі, вона не виконує завдання самостійно, а тільки за допомогою дорослого. Дитячий невролог (невропатолог) рекомендувала направити її на ПМПК, проте батьки відмовилися від даної рекомендації.

Варто відмітити, що найскладнішими для досліджуваних виявилися завдання, які передбачають здібності аналізувати, порівнювати, узагальнювати, усвідомлення закономірностей. Достатньо складними були завдання, які передбачали прояв таких необхідних для учня якостей, як здібність організувати свою увагу, підкорити її виконанню завдання, утримати поставлену мету, вибудувати відповідно до неї свої дії, критично оцінити результат.

 

Розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «В гості завітав, святий Миколай», «Щедрий вечір, добрий вечір»,  «Великдень іде – всім нам радість несе», де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу.

У закладі були проведені тематичні тижні: «Всеукраїнський тиждень права», «Тиждень безпеки дитини», «Тиждень цивільного захисту»,«Олімпійський тиждень»  під час яких були проведені такі заходи:

- заняття в усіх вікових групах за індивідуальним планом вихователів;

- протягом квітня 2017 року в рамках місячника Цивільного захисту, присвяченого   31-й   річниці аварії на ЧАЕС проведено:

-                     Колективні перегляди занять.

-                     Консультації для вихователів.

-                     Виготовлено тематичні ширми у куточки для батьків. 

-                     26 травня 2017 року проведено практичне тренування з евакуації дітей та працівників навчального закладу  на випадок надзвичайної ситуації. За кодованими сигналами цивільного захисту «УВАГА ВСІМ!!! «В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ПОЖЕЖА» була проведена термінова евакуація всіх працівників та учасників навчального процесув безпечну зону. На території закладу, на спортивному майданчику, в присутності всіх дошкільників, працівників закладу відпрацьовували практичні навики ситуації «Допоможи собі і своєму товаришеві!» (надання першої медичної допомоги при пораненнях з використанням індивідуального пакету та найпростіших медикаментів).По завершенню показу діти приймали активну участь у спортивних естафетах.

         - тематична виставка «Свобода дитини в незалежній державі на основі статей Конвенції ООН про права дитини»;

- брали участь уярмарку новорічних прикрас зроблених своїми руками. З кожної групи вихованці разом з батьками та педагогами працювали над виготовленням новорічних прикрас.

- спортивне свято "Малі олімпійські ігри".

Діти всіх груп разом з батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись у музичній залі дитсадка та у групах (« Свято квітів»,  «Осінній ярмарок», «Прикраса для ялинки», «Різдвяні прикраси», «Мама – сонечко в сім'ї, ми помічники її», «Котилося яєчко» та інші.)

 

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та педагогічних працівників.

 

            Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Медичні сестри закладу здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. В закладі працює старша медична сестра (1,0 ставка) та медична сестра з дієтичного харчування (0,5 ставки).

Аналіз стану здоров’я дітей, які виховуються у дошкільному закладі впродовж 2015-2016 н.р.

Група здоров’я

2015-2016н.р.

І – основна

123

77%

ІІ – підготовча

37

23%

 

Аналіз диспансерного обліку

 

діагноз

2016-2017

ЧДХ

29

Дерматологічні

3

Серцево-судинні

0

ДЖВП

4

Нефрологічні

0

Хірургічні захворювання

0

ЛОР патологія

4

 

 

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

 Згідно віку

 

Ці показники вказують на необхідність активізації роботи педагогічного, медичного персоналу по впровадженню ефективних здоров’язбережувальних технологій. У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.

Проблемою залишається захворюваність дітей після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний.

 Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

 

 

Дотримання вимог охорони дитинства , техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 

 Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом з ОП, ЦЗ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.

· Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом року. 

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться «Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «БЖД» і т.д.

 

Організація харчування

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі № 2 «Сонечко», здійснювалася на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.35), «Про охорону дитинства» (ст.5), «Про державний бюджет на 2007 рік», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004  №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006. за №298/227.

Серед багатьох факторів зовнішнього середовища, який постійно діє на дитячий організм та впливає на фізичний розвиток дітей – харчуванню.

Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані.

Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок залучених коштів.

Продукти в дошкільний заклад завозилися своєчасно, з сертифікатами якості. Претензій до постачальників не було.

З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю.

У закладі встановлено доцільний режим харчування:

- наявні меню-вивіски (про денне меню) об’єму страв для дітей раннього та дошкільного віку,

- графіки видачі їжі, добові проби;

- призначені відповідальні особи за організацію харчування;

- ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування та вихованням культурно-гігієнічних навичок у дітей з боку медперсоналу та адміністрації.

Відповідно до режиму роботи ДНЗ організоване трьохразове харчування дітей. При розподілі їжі за калорійністю протягом дня дотримується виконання норм: сніданок – 25%, обід – 35%, полуденок – 20%. Об'єм їжі відповідає віку дитини.

Відповідно до п.1.12 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі розроблено циклічне меню з використанням норм та продуктів підвищеної харчової і біологічної цінності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та з урахуванням грошових норм. У  ДНЗ № 2»Сонечко» меню було погоджено з в.о.начальника управління Держпродспоживслужби Біляївського району в Одеській обл.. Вожеловським В.Л. Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і  здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимовий, весняний, літній та осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

                  

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

 

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 2 «Сонечко» ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

 

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

- місцевого бюджету;

- батьківських коштів за харчування дітей;

- благодійних та спонсорських надходжень.

Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто, на комунальні платежі), заробітну плату працівників, харчування дітей та на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку. Адміністрація дошкільного закладу № 2 «Сонечко» дякує Вам, шановні батьки, за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально-виховного процесу наших дітей.

Інформуємо вас, що за період навчального року батьками вихованців було придбано в повному обсязі пральний порошок, миючі  та дезінфікуючі засоби для виконання санітарних норм і правил в дитячому садку.

         Перед початком навчального року зусиллями батьків проведено косметичні ремонти в групах №№ 1,3.

         Управлінням майна та інвестицій утеплено та пофарбовано фасад будівлі, закінчено ремонт даху над музичною залою. Закінчується ремонт труб водопостачання та ремонт тепломережі в підвальному приміщенні.

Силами працівників ДНЗ відремонтовано фізичну залу.

         Спонсорами подаровано інвентар для фізкультурної зали, газонокосарку, пісочницю з навісом. За допомогою спонсорів пофарбовано дитячі ігрові майданчики на території садочку.  

         Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою нові завдання.

         Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

         Головним є те, що працівники дошкільного закладу прагнуть бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

 

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.