Теплодарський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Сонечко» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області

 

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДИТСАДКА

Якщо ви вибрали наш дитячий садочок

 

     Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

 

     Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками.За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

      Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

 

  Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

     Для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу   № 2 "Сонечко" необхідні наступні документи : 

 

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу.

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ) 

3. Виписка із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма №63).

4. Ксерокопію  свідоцтва про народження дитини. 

5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують

6. Батькам необхідно мати паспорт і свідоцтво про народження дитини.

7. Папку для зберігання документів ("Дело") 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ БАТЬКІВ ДНЗ № 2 «СОНЕЧКО»

 

"Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати її в родинному колі".

(Ст. 7 п. 3 Закону про дошкільну освіту та виховання)

1. Загальні положення.

1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі- дошкільний заклад)

Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

2. Права батьків.

2.1. Батьки мають право:

-       вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти

-       та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

-       обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

-       звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-       на пільги на харчування;

-       вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;

-       на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;

-       приймати участь у заходах дошкільного закладу;

-         батьки можуть працювати в складі комісій, що перевіряють якість харчування, маючи доступ до харчоблоку. Для цього необхідно обов’язково надати санітарну книжку та мати відповідний санітарний одяг;

-       брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

3. Обов’язки батьків.

3.1. Батьки зобов’язані:

-   виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

-   постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;

-   поважати гідність дитини;

-   виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;

-   виконувати режим дня дошкільного закладу;

-         батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю або тому працівникові ДНЗ, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину до дошкільного закладу саму, без супроводу дорослого. Увечері   вихователь зобов’язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за нею за їх дорученням.

-         батькам варто заздалегідь домовитися з вихователем щодо тих осіб, яким вони доручають забирати дитину з дошкільного закладу. В окремих випадках таке доручення оформляється письмово.

-         вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу неповнолітнім дітям, батькам у нетверезому стані.

-         дотримуватись правил дорожнього руху;

-         бути прикладом для своїх дітей;

-         своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному заклад;

-         відвідувати батьківські збори;

-         виконувати поради - рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;

-         бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

-   приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;

-   батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби;

-   стежити за реальним станом здоров’я дитини;

-   не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;

-   не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей;

-   забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;

-   своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-   приводити дитину при наявності довідки від дільничного лікаря або стаціонару з зазначенням діагнозу хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня сім днів і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я (ст..15. Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»);

-   діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу.

Ми разом з Вами зацікавлені у всебічному розвитку вашої дитини.

НЕУХИЛЬНЕ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДИТЯЧОГО САДКА ОБОВ′ЯЗКОВЕ ДЛЯ ВСІХ БАТЬКІВ!